loading
Infračervené topné panely HEAT4ALL ICONIC Infračervené topení made in Austria

Princip fungování infračerveného vytápění

Více než jen horký vzduch: Rozdíly mezi běžnými topnými systémy a infračerveným vytápěním

Běžné topné systémy, jako například tepelná čerpadla, kotle na pelety, plynová nebo olejová topení, fungují na principu konvekčního tepla. Konvekční teplo funguje tak, že se nejdříve ohřívá vzduch, který pak zahřívá osoby v místnosti. Tento proces vytváří díky vysokým teplotám topného vzduchu, pohybům vzduchu a nerovnoměrným vrstvám teplého a studeného vzduchu nepříjemné vzdušné klima v místnosti. Ohřátý vzduch je navíc při otevření dveří nebo oken rychle nahrazen chladným, čerstvým vzduchem, což znamená, že musí být po každém větrání opět ohříván – což je neefektivní a především nákladný koncept vytápění, který navíc vytváří znatelné teplo až po delší době vytápění. Vzduch se navíc v důsledku takového ohřívání u těchto konvekčních topných systémů vysušuje a malá vlhkost vzduchu pak vede k neustálému roznášení prachových částic a v důsledku toho ke zvýšené zátěži způsobené prachem, což může být problematické především pro starší a citlivé osoby a alergiky.

Jak funguje infračervené topení?

Infračervené topení naproti tomu neohřívá vzduch, ale stěny a veškeré předměty a osoby nacházející se v místnosti. Infračervené záření akumulované ve zdech a nábytku pak rovnoměrně sálá v podobě jemného tepla. Jedná se o zcela přirozený proces – podobně je tomu v případě kachlových kamen nebo slunce, které ohřívá zem a tělo při opalování. Tyto tepelné vlny navíc nemají téměř žádný vliv na proudění vzduchu a vlhkost vzduchu tak zůstává příjemně vysoká a nekolísá. Vzduch zůstává čerstvý a bez prachu a také větrání místnosti nemá žádný negativní vliv na topný účinek. Infračervené teplo je díky svému přímému účinku navíc vnímáno intenzivněji – až o 2° až 3° C tepleji než u běžných konvekčních topných systémů.

 

Neefektivní rozložení tepla při použití konvekčního topení

Funktionsweise einer Infrarotheizung - Heat4All

Efektivní rozložení tepla při použití infračerveného topení


Nevýhody konvekčního vytápění

  • Vysoké pořizovací náklady
  • Náklady na údržbu
  • Kratší předpokládaná životnost a velmi vysoké náklady při rekonstrukci
  • Dodatečné náklady na elektrickou energii a další vedlejší náklady, např. na kominické služby atd.
  • Nevhodné rozložení teploty v místnosti (u podlahy chladno, u stropu horko)
  • Vysoké ztráty energie v důsledku větrání (30 – 40 %) a tudíž další náklady na vytápění
  • Méně zdravé klima v místnosti v důsledku velké prašnosti a suššího vzduchu
  • Další potřeba místa na skladování např. pelet, oleje apod.
  • Výrazné tepelné ztráty z důvodu výroby tepla ve vnější místnosti (kotel umístěn v jiné místnosti)
  • Často neatraktivní design