loading
Infračervené topné panely HEAT4ALL ICONIC Infračervené topení made in Austria

Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost Heat4All Vertriebs GmbH, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Obchodního soudu ve Wiener Neustadt pod číslem FN 395825x, se sídlem v Mödlingu a obchodní adresou Brühlerstrasse 73B/7/5, 2340 Mödling (dále jen „my“ resp. „nám“ nebo „nás“). Toto sdělení popisuje, jak my jakožto správce osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s těmito webovými stránkami.

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. S Vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a také v souladu s těmito zásadami.

Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při e-mailové komunikaci) může mít bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.
Definice pojmů obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů se řídí podle obecného nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 („General Data Protection Regulation“, dále jen „GDPR“).

1. Které údaje o Vás zpracováváme

Během Vaší návštěvy na našich webových stránkách shromažďujeme tyto informace: datum a čas, kdy došlo k otevření stránky na našem webu, Vaši IP adresu, název a verzi Vašeho internetového prohlížeče, internetovou adresu (URL), kterou jste navštívili před otevřením našich stránek, vybrané cookies (k tomu viz bod 2.1) a informace, které nám sami poskytnete vytvořením klientského účtu na našem e-shopu.
Údaje, o které Vás na našich webových stránkách žádáme, nejste povinni uvést. V případě, že tyto údaje neuvedete, však nebudete moci používat všechny funkce těchto webových stránek (např. e-shop).

2. Shromažďování údajů při návštěvě našich webových stránek

2.1. Cookies

Na našich webových stránkách používáme tak zvané cookies. Cookie je malý soubor, který lze uložit ve Vašem počítači, když navštívíte nějakou webovou stránku. V zásadě se cookies používají, aby bylo možné poskytnout uživatelům dodatečné funkce webových stránek. Lze je tedy použít například k tomu, abychom Vám usnadnili navigaci na webových stránkách, dále abyste mohli webovou stránku použít přesně tam, kde jste ji dříve opustili, a/nebo abychom uložili Vaše preference a nastavení, když tyto stránky opět navštívíte. Cookies nemají přístup k žádným jiným údajům ve Vašem počítači, nemohou je číst ani měnit.
Většina cookies na těchto webových stránkách jsou tak zvané relační neboli krátkodobé cookies. Tyto se mažou automaticky, když naše stránky opustíte. Trvalé cookies oproti tomu zůstávají ve Vašem počítači, dokud je ve Vašem prohlížeči ručně nesmažete. Tyto trvalé cookies používáme, abychom Vás poznali při Vaší příští návštěvě našich webových stránek.
Pokud chcete cookies ve Vašem prohlížeči kontrolovat, můžete si Váš prohlížeč nastavit tak, abyste obdrželi zprávu, když bude nějaké webová stránka chtít uložit cookies. Cookies můžete také zablokovat nebo smazat, pokud již byly ve Vašem počítači uloženy. Chcete-li se dozvědět víc o tom, jak postupovat, použijte prosím funkci „Nápověda“ ve Vašem prohlížeči.
Vezměte prosím na vědomí, že zablokování nebo smazání cookies může negativně ovlivnit Vaši online zkušenost a může Vám znemožnit používat tyto webové stránky v plném rozsahu.
Pokud jsou cookies nutné pro elektronickou komunikaci nebo poskytnutí určitých Vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), budou na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR uloženy. Jako provozovatel těchto webových stránek máme oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování našich služeb. Ostatní cookies (např. analýzy chování uživatelů) jsou zde popsány zvlášť, a to v bodě 3.

2.2. Soubory protokolu serveru (server log files)

Provider stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v tak zvaných souborech protokolu serveru, které nám Váš prohlížeč automaticky přenáší. Jde o následující informace:

 • typ a verze prohlížeče
 • používaný operační systém
 • referrer URL (předchozí navštívená stránka)
 • jméno počítače, ze kterého dochází k přístupu
 • čas požadavku

Tyto údaje náš provider automaticky maže po uplynutí 3 měsíců.

2.3. Kontaktní formulář

Pokud použijete pro Váš dotaz náš kontaktní formulář, budou Vaše údaje z tohoto formuláře včetně kontaktních údajů, které zde uvedete, uloženy za účelem zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů, a předány našemu místnímu partnerovi (specializovanému prodejci), který se s Vámi spojí ohledně Vašeho dotazu. Údaje předáváme v této souvislosti vždy pouze našemu nejbližšímu místnímu partnerovi.
Údaje zadané do kontaktního formuláře jsou zpracovávány výhradně na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat (k tomu viz bod 10).
Údaje, které do kontaktního formuláře zadáte, u nás zůstanou uloženy, dokud nás nevyzvete k jejich smazání, neodvoláte Váš souhlas s uložením nebo dokud neodpadne účel uložení těchto údajů (např. ukončení konzultace). Kogentní zákonné předpisy tímto nejsou dotčeny, především předpisy ohledně doby uchovávání.

2.4. Zpracování údajů o zákaznících a smlouvách

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme, pokud jsou nezbytné pro založení, obsah nebo změnu právního vztahu. To probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který dovoluje zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, a podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, který dovoluje zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu zadavatele.
Vaše osobní údaje jakožto zákazníka resp. návštěvníka našich webových stránek zpracováváme elektronicky pro účely správy objednávky, vyúčtování a – pokud byl udělen souhlas – k předávání informací o nabídkách za úplatu, a uchováváme v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání a promlčení.
Osobní údaje nepředáváme třetím stranám, pouze zpracovatelům pověřeným společností Heat4All. Poskytování osobních údajů na základě zákonných povinností (např. poskytnutí orgánům činným v trestním řízení) není tímto dotčeno.
Osobní údaje o používání našich webových stránek shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v případě, že je to nutné k umožnění nebo vyúčtování využití služby. Zpracování pro reklamní účely a protokolování Vašich uživatelských údajů probíhá v našem oprávněném zájmu, především v zájmu podpory prodeje a bezpečnosti při provozování našich webových stránek.

2.5. Předávání osobních údajů při uzavření smlouvy a odeslání zboží

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, je-li to nutné v rámci iniciování smlouvy nebo realizace smlouvy. Osobní údaje nebudou předány třetím stranám, pokud nejsou poskytovatelem služeb společnosti Heat4All. Poskytování osobních údajů na základě zákonných povinností (např. poskytnutí orgánům činným v trestním řízení) není tímto dotčeno.
Osobní údaje nebudou dále předávány, pouze pokud jste k tomu poskytli výslovný souhlas. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu nikomu předávány (např. k reklamním účelům).
Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který dovoluje zpracovávání osobních údajů za účelem splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

2.6. Zpracování osobních údajů v souvislosti s naším newsletterem

Pokud nám sdělíte Vaši e-mailovou nebo poštovní adresu, budeme Vám jako přímou reklamu zasílat aktuální informace o našich výrobcích formou našeho newsletteru, a to na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další zasílání našeho newsletteru můžete odmítnout oznámením na některý z kontaktních údajů uvedených v bodě 10.

2.7. Šifrování pomocí funkce SSL

Tyto stránky používají z důvodu bezpečnosti a k ochraně přenosu důvěrných obsahů, jako např. poptávek, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, šifrování pomocí funkce SSL. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://", a také podle symbolu zámku v tomto řádku Vašeho prohlížeče.
Pokud je šifrování pomocí funkce SSL aktivováno, nemůže údaje, které nám předáváte, číst třetí strana. S veškerými Vašimi dotazy budeme nakládat automaticky se zabezpečením přes SSL.

3. Analytické nástroje

3.1. Google Analytics

Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics, což je služba pro analýzu webu poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány do Vašeho počítače a umožňují analýzu používání webových stránek.
Informace o používání těchto webových stránek vygenerované souborem cookie (včetně Vaší IP adresy a URL navštívené stránky) se přenáší na server společnosti Google v USA a zde se ukládají. Žádné z Vašich osobních údajů shromažďovaných v souvislosti se službou Google Analytics neukládáme.
Tyto webové stránky využívají možnost anonymizace IP adres, kterou nabízí Google Analytics. Google Vaši IP adresu zkrátí/anonymizuje, jakmile ji obdrží. Z našeho pověření bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocení používání webových stránek, aby mohla vytvářet zprávy o aktivitách na webových stránkách a poskytovat nám další služby související s používáním webových stránek a internetu. IP adresu předanou v rámci služby Google Analytics z Vašeho prohlížeče nebude společnost Google slučovat s jinými osobními údaji.
Ukládání souborů cookies můžete znemožnit pomocí příslušného nastavení softwaru Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci za určitých okolností využívat v plném rozsahu všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování Vašich osobních údajů službou Google Analytics můžete zabránit tak, že si stáhnete plugin prohlížeče pod následujícím odkazem a nainstalujete ho: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Shromažďování Vašich osobních údajů službou Google Analytics můžete zabránit také na těchto webových stránkách kliknutím na níže uvedený odkaz. Nastaví se tzv. opt-out cookie, který zabrání budoucímu shromažďování Vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de%27disable
Bližší informace o podmínkách služeb společnosti Google a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na https://policies.google.com/privacy?hl=at

4. Šifrované platební transakce a poskytovatelé platebních služeb

Po dokončení placené objednávky jste povinni poskytnout nám Vaše platební údaje (např. číslo účtu, údaje o platební kartě apod.), abychom mohli provést platbu.
Platební transakce realizované běžnými platebními prostředky (bankovní inkaso, platební příkaz, platební karta a rychlý bankovní převod) se provádí výhradně přes šifrované SSL resp. TLS spojení. Pokud zvolíte způsob platby „platební karta“, budou Vaše osobní údaje předány příslušnému poskytovateli platebních služeb, který platbu kartou provede. U ostatních způsobů platby Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám, neboť jsou získávány přímo, a to přesměrováním na jejich domovskou stránku. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://", a také podle symbolu zámku v tomto řádku Vašeho prohlížeče.
U šifrovaného přenosu není možné, aby Vaše platební údaje, které nám předáváte, četla třetí strana.

5. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat k těmto účelům:

 • abychom Vám poskytli tyto webové stránky a dále je zlepšovali a rozvíjeli;
 • abychom mohli vytvářet statistiky ohledně používání stránek;
 • abychom identifikovali útoky na naše webové stránky, abychom takovým útokům mohli zabránit a mohli provést jejich analýzu;
 • zaevidování a zpracování Vaší objednávky na našem e-shopu a v našem systému zpracování objednávek, který používáme ke splnění Vaší objednávky.

6. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je jednak splnění smlouvy (podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a jednak náš převažující oprávněný zájem (podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), který spočívá v dosažení účelů uvedených výše v bodě 5.
Upozorňujeme na to, že osobní údaje můžeme zpracovávat i při plnění zákonných povinností (např. zákon o hazardních hrách, směrnice proti praní špinavých peněz), v souvislosti s tím můžeme být také povinni předávat Vaše osobní údaje příslušnému orgánu.

7. Předávání Vašich osobních údajů

K výše uvedeným účelům předáváme Vaše osobní údaje těmto příjemcům:

 • naši poskytovatelé IT služeb;
 • banky
 • Předávání třetím stranám: Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, je-li to nutné v rámci realizace smlouvy, např. nejbližším distribučním partnerům (specializovaní prodejci uvedení na našich webových stránkách) nebo společnostem pověřeným dodáním Vaší objednávky. Vaše osobní údaje dále nepředáváme, pouze s Vaším výslovným souhlasem. Třetím stranám, např. k reklamním účelům, Vaše osobní údaje nepředáváme.

Vaše osobní údaje rovněž nepředáváme třetím stranám v zahraničí.

8. Doba uložení

Osobní údaje získané v rámci analýzy stránek (např. IP adresa) uchováváme zásadně po dobu tří měsíců. Déle budeme údaje uchovávat pouze tehdy, je-li to nutné pro analýzu zjištěných útoků na naše webové stránky.
Pokud se na našem e-shopu zaregistrujete, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu existence Vaše účtu a dále po dobu vyplývající z našich zákonných povinností.

9. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Podle platných právních předpisů máte mimo jiné právo

 • na informace o tom, zda a jaké osobní údaje o Vás uchováváme a máte rovněž právo vyžádat si kopii těchto údajů, informace o zdroji, příjemcích a účelu zpracování osobních údajů (právo na bezplatný přístup k osobním údajům);
 • požadovat opravu, doplnění nebo výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou chybné nebo pokud nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy; vezměte prosím na vědomí, že se mohou vyskytnout důvody, které brání okamžitému výmazu (např. zákonem upravené povinnosti uchovávání údajů) (právo na opravu a výmaz a právo být zapomenut);
 • od nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů (právo na omezení zpracování);
 • za určitých okolností vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (právo vznést námitku);
 • požadovat přenositelnost údajů (právo na přenositelnost údajů);
  Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím obyčejného e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 10 (právo na odvolání);
 • V případě porušení platných zásad na ochranu osobních údajů můžete podat stížnost na příslušný dozorový úřad (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, telefon: +43 1 52 152-0, e-mail: dsb@dsb.gv.at) (právo podat stížnost).

10. Naše kontaktní údaje

V případě dotazů nebo žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás neváhejte obrátit:

Heat4All Vertriebs GmbH
FN 395825x
Brühlerstrasse 73B/7/5
2340 Mödling
office@heat4all.at

Upozorňujeme Vás na to, že při uplatňování Vašich práv může být nutné vyžádat si další informace k potvrzení Vaší totožnosti (např. předložení úředně vydaného dokladu totožnosti s fotografií). To slouží výhradně k ochraně Vašich práv a soukromí, abychom zabránili třetím stranám v získávání informací o Vašich osobních údajích.

Naposledy aktualizováno dne 16. května 2018