loading
HEAT4ALL ICONIC ogrzewania podczerwienią Systemy ogrzewania podczerwienią wyprodukowane w Niemczech

Nota prawna

Informacje zgodnie z § 5 ust. 1 [austriackiej] ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Nazwa firmy: Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstrasse 73b/7/5
A-2340 Mödling
Austria

Tel.: +43 676 7567651

www.heat4all.at
office@heat4all.at


Managing Director: Mag. Norbert Cuder
VAT ID No: ATU67935577
Register Court: Commercial Court Wiener Neustadt
Company registration number: 395825 x
German VAT No: 147/276/70018
Account holder: Heat4All Vertriebs GmbH
IBAN: AT511200010024287715
BIC: BKAUATWW
Bank: Bank Austria

Line of business: Trading of infrared heaters


Odpowiedzialność

Firma Heat4All Vertriebs GmbH, jako autor treści niniejszej strony internetowej, dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zamieszczone były kompletne, prawdziwe oraz aktualizowane zgodnie z jej najlepszą wiedzą i przekonaniem. Autor nie odpowiada jednak za jakiekolwiek straty wynikłe z korzystania z tej strony internetowej – również w przypadku, gdy są one wynikiem korzystania z ewentualnie niekompletnych lub błędnych informacji. Na niniejszej stronie znajdują się linki (odnośniki) do stron zewnętrznych, na treści których autor nie ma wpływu. Dlatego wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność za treści stron, które można otworzyć poprzez linki. Za treść linkowanych stron odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby je prowadzące – w żadnym wypadku podmiot przekierowujący poprzez link do obcych publikacji i treści. Jeżeli strony połączone linkami zawierają nielegalne, błędne, niekompletne, obraźliwe bądź niemoralne informacje i autor niniejszej strony internetowej dowie się o nich, wtedy natychmiast usunie on link prowadzący do tych stron.


Prawa autorskie

Zawarte na stronie treści oraz zdjęcia są objęte prawami autorskimi. Każdorazowe użytkowanie treści niniejszej strony internetowej, które jest sprzeczne z postanowieniami ustawy o prawach autorskich – w szczególności korzystanie rozszerzone, jak np. publikowanie, powielanie i każda forma korzystania skierowana na uzyskanie dochodu, jak również przekazywanie osobom trzecim – również jako części lub w opracowanej formie – bez wyraźnej zgody autora jest zabronione . Wyjątek stanowią przeznaczone w sposób wyraźny do pobrania pliki. Fotografie i źródło ilustracji: Dragan Tatic, 123rf, Artothek, Fotolia, Heat4All Vetriebs GmbH


Skuteczność prawna

Korzystając z niniejszej strony internetowej użytkownik przyjmuje przedmiotowe warunki użytkowania. Są one częścią oferty strony www. O ile część bądź pojedyncze sformułowania warunków użytkowania nie pokrywają się, już nie pokrywają się bądź nie pokrywają się w całości z aktualnie obowiązującym prawem, pozostała część warunków użytkowania pozostaje nienaruszona pod względem ich treści i ważności.

Korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych do wyświetlania reklam podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Z wyjątkiem danych takich, jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu firmy te mogą wykorzystywać informacje,, związane z Państwa wizytami na tej lub na innych stronach w celu tworzenia reklam towarów i usług, które mogą być dla Państwa interesujące. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat oraz dowiedzieć się jak można uniknąć wykorzystania informacji przez te firmy, proszę kliknąć tutaj!


Web Analytics

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics, usługa analizy strony oferowana przez Google Inc („Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „cookies“ (ciasteczka), pliki tekstowe, które są przechowywane w Państwa komputerze i które pozwalają na analizę Państwa korzystania ze strony. Informacje generowane przez „cookies “na temat Państwa korzystania z niniejszej witryny (w tym informacje o Państwa adresie IP) są przekazywane i przechowywane na serwerach spółki Google w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzysta te informacje w celu oceny statystyki korzystania ze strony internetowej, sporządzenia na rzecz operatora strony raportów o aktywności na danej stronie i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i internetu. Jeśli to konieczne, Google również przekaże te dane stronom trzecim, pod warunkiem, że jest to prawnie uzasadnione, lub strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google pod żadnym warunkiem nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Przy pomocy odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej można uniemożliwić instalację ciasteczek we własnym komputerze. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku może się zdarzyć, że funkcje naszej strony nie będą mogły być wykorzystywane w pełnym zakresie. Korzystając z niniejszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Google Państwa danych uzyskanych w opisany powyżej sposób oraz we wspomnianym celu.
Produkt zawiera dane programu GeoLite firmy MaxMind, produkt ten dostępny jest na stronie www.maxmind.com.