loading
HEAT4ALL ICONIC ogrzewania podczerwienią Systemy ogrzewania podczerwienią wyprodukowane w Niemczech

Heat4All - Technologia Made in Austria

Wydajność promieniowania rzędu 71,1 %

We współpracy z naszym partnerem w zakresie rozwoju i produkcji, firmą Koller, dzięki naszej nowej generacji produktów Heat4All ICONIC osiągnęliśmy znacznie wyższą wydajność działania promieniowania niż inni oferenci systemów promieniowania podczerwonego. Ten nadzwyczajny wynik był możliwy do osiągnięcia dzięki opracowanej specjalnie dla naszych nowych paneli podczerwieni izolacji odbijającej promieniowanie podczerwone, oraz dzięki specjalnemu malowaniu proszkowemu o bardzo wysokiej emisyjności, wynoszącej 0,96*. Zapewniona w ten sposób wysoka efektywność zmniejsza zapotrzebowanie na energię elektryczną i skraca przeciętny czas pracy systemu w ciągu dnia, obniżając odpowiednio koszty ogrzewania.

*Źródło: Badania mające na celu pomiar wydajności promieniowania wykonane na Politechnice w Stuttgarcie (06/2016)

Ponadto, nasze panele Heat4All ICONIC wytwarzają promieniowanie podczerwone o udziale fali C rzędu 99,9 %*. Oprócz udziału promieniowania, za efektywność systemu ogrzewania podczerwienią odpowiada również stopień wydajności promieniowania. W przypadku bardzo dobrych systemów ogrzewania podczerwienią, wydajność powinna wynosić co najmniej 70 %. Wydajność promieniowania naszych paneli Heat4All ICONIC wynosi 71,1 %*, dzięki czemu systemy ogrzewania podczerwienią Heat4All ICONIC osiągają najwyższą dostępną obecnie na rynku wydajność promieniowania. Dane te potwierdza zlecone przez nas i przeprowadzone przez Politechnikę w Stuttgarcie badanie.

Konstrukcja systemów ogrzewania podczerwienią Heat4All

Aufbau einer Heat4All Infrarotheizung

Konstrukcja nowego panelu grzewczego Heat4All ICONIC

1. Malowany front stalowy o bardzo wysokiej przepuszczalności promieniowania podczerwonego i dużej odporności na działanie promieniowania UV.
2. Wysokiej jakości element grzejny z konstantanowym przewodnikiem grzejnym
3. Izolacja termiczna z reflektorem podczerwien
4. Malowana, masywna, stalowa tylna ściana
5. Stabilne i łatwo dopasowujące się elementy zawieszenia

Nadzwyczaj krótki czas nagrzewnia

Po upływie czasu nagrzewania trwającego dokładnie cztery minuty, nasze panele Heat4All ICONIC osiągają temperaturę dochodzącą do 60° C*, dzięki czemu promieniowanie podczerwone staje się dostępne już po bardzo krótkim czasie pracy urządzenia.

*Źródło: Badania mające na celu pomiar wydajności promieniowania wykonane na Politechnice w Stuttgarcie (06/2016)

Równomierny podział ciepła

Niniejszy obraz termograficzny przedniej strony panelu grzewczego Heat4All ICONIC, który został sporządzony w ramach badań na temat pomiaru wydajności promieniowania przeprowadzonych na Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie, potwierdza równomierne rozmieszczenie ciepła na całej przedniej stronie panelu grzewczego Heat4All.

*Źródło: Badania mające na celu pomiar wydajności promieniowania wykonane na Politechnice w Stuttgarcie (06/2016)