loading
HEAT4ALL ICONIC Infraröda Värmepaneler Infraröda paneler tillverkade i Tyskland

Företagsfakta

Upplysningar i enlighet med §5 avsnitt 1 i den österrikiska E-handelslagen

Företagsnamn: Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstrasse 73b/7/5
A-2340 Mödling
Austria

Tel.: +43 676 7567651

www.heat4all.at
office@heat4all.atVD: Mag. Norbert Cuder
Momsregistreringsnummer No: ATU67935577
Registreringsenhet: Commercial Court Wiener Neustadt
Organisationsnummer: 395825 x
Tyskt momsregistreringsnummer: 147/276/70018
Kontoinnehavare: Heat4All Vertriebs GmbH
IBAN: AT511200010024287715
BIC: BKAUATWW
Bank: Bank Austria

Bransch: Handel med infravärmesystem


Ansvar

Heat4All Vertriebs GmbH, som är författare till denna webbplats, strävar efter att efter bästa förmåga och kunskap tillhandahålla fullständig och korrekt information och där det behövs hålla den aktuell. Under inga omständigheter är författaren ansvarig för skador som uppkommer genom användning av webbplatsen, även om en sådan skada uppkommer till följd av användning av ofullständig och/eller felaktig information. Författaren har ingen kontroll över och inget ansvar för länkar (referenser) till tredje parts webbplatser. Författaren tar därför inte något ansvar för innehållet på sådana webbplatser. Operatören av en tredje parts webbplats är ensam ansvarig för dess innehåll, medan den part som länkar till externa publikationer aldrig är det. Om författaren får kännedom om att en länkad webbplats innehåller olaglig, felaktig, ofullständig, stötande eller opassande information kommer den berörda länken att blockeras omedelbart.


Upphovsrätt

Webbplatsens innehåll och bilddata lyder under den österrikiska upphovsrättslagen. Utan författarens uttryckliga medgivande är all användning av dess innehåll som står i strid med bestämmelserna i upphovsrättslagen, i synnerhet men inte begränsat till vidare användning såsom publicering och kopiering, och varje form av kommersiell användning, såsom distribution till tredje part - delvis eller i en modifierad form - förbjuden. Undantagna är filer, bilder och bildkällor som är uttryckligen markerade för nedladdning såsom: Dragan Tatic, 123RF, Artothek, Fotolia, Heat4All Vetriebs GmbH


Rättslig verkan

Genom att använda denna webbplats är användaren underkastad de aktuella användningsvillkoren, som utgör en del av vår hemsida. I den mån delar eller enskilda bestämmelser i användningsvillkoren inte, inte längre eller inte helt överensstämmer med det nuvarande rättsliga läget, skall innehållet och giltigheten i de återstående delarna av användarvillkoren inte påverkas av detta.

Vi godkänner att tredje parts annonsföretag visar annonser när ni besöker vår hemsida. Dessa företag kan använda information om era besök på vår och andra webbplatser - med undantag för era namn, adress, e-postadress och / eller telefonnummer - för att visa annonser som marknadsför produkter och tjänster som kan vara av intresse för er. Om ni vill veta mer om denna praxis eller ta reda på vilka möjligheter ni har att förhindra användningen av sådan information, klicka här!


Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", dvs textfiler som placeras på din dator för att hjälpa webbplatsen analysera hur besökarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av en sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för webbsidans ansvariga och tillhandahålla andra tjänster relaterade till aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller där en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman era IP-adresser med någon information som Google innehar. Ni kan neka till användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på era webbläsare, men vänligen observera att om ni gör det kommer ni kanske inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar uppgifter om er på det sätt och för de syften som beskrivits ovan.

Denna produkt inkluderar GeoLite data skapad av MaxMind, tillgängligt via www.maxmind.com