loading
HEAT4ALL ICONIC Infraröda Värmepaneler Infraröda paneler tillverkade i Tyskland

Hur infraröda paneler fungerar

Skillnader mellan konventionella värmesystem och infraröda värmare

Alla konventionella värmesystem, som till exempel värmepumpar, pelletsbrännare, olja- eller gaspannor värmer luften och följer konvektions-värmens princip. Konvektionsvärme fungerar genom uppvärmning av först luften, som sedan värmer personerna i rummet. Detta skapar en hög lufttemperatur, drag och en ojämn fördelning av varma och kalla luftskikt i rummet som upplevs som obehagligt. Dessutom byts den uppvärmda luften snabbt ut mot kall luft vid öppning av dörrar eller fönster, vilket betyder att denna måste värmas på nytt efter varenda vädring. Ett ineffektivt och framför allt dyrt värmekoncept, vilket dessutom först efter långa uppvärmningstider producerar märkbar värme. Utöver detta torkas luften ut vid uppvärmning genom konvektionsvärmesystem och den låga luftfuktigheten utlöser en ständig fördelning av dammpartikler och därmed en högre dammbelastning, vilket framförallt kan vara problematiskt för allergiker, äldre och känsliga personer.

Hur fungerar en infraröd panel?

En infraröd värmepanel värmer däremot inte luften utan väggarna och samtliga föremål och personer som befinner sig i rummet. Den i väggarna och möblerna lagrade värmen reflekteras som en jämn, mjuk värme. Detta är en helt naturlig process som liknar funktionssättet för en kakelugn eller solen, som värmer marken och kroppen vid solning. När man använder infravärme kommer människorna i rummet att känna en behaglig värme bara minuter efter det att de slagits på. De på detta sätt producerade värmevågorna har dessutom ingen nämnvärd påverkan på luftrörelser och producerar därför en jämn, behaglig luftfuktihetsnivå. Luften förblir därför frisk och dammfri. Även vid vädring av rummet uppstår inga negativa konsekvenser för uppvärmningen eftersom värmeeffekten är oberoende av lufttemperaturen. Utöver detta upplevs värmestrålningen från värmepanelen och objekten i rummet vara ungefär 2° - 3° C varmare än vid uppvärmning genom konventionella värmesystem. Detta innebär att det krävs kortare uppvärmningsperioder och lägre måltemperatur för att uppnå samma uppvärmningseffekt vilket resulterar i lägre uppvärmningskostnader.
Heat4All´s ICONIC värmepaneler kombinerar alla dessa fördelar vilka ytterligare förstärks genom att vi endast använder högkvalitativa material och komponenter. 

 

Ineffektiv värmefördelning vid användning av ett konventionellt värmesystem

Effektiv värmefördelning vid användning av ett infravärmesystem

 

Nackdelar med konvektionsvärme

  • Höga inköpskostnader
  • Löpande underhållskostnader
  • Kort hållbarhet och höga ersättningskostnader
  • Tillkommande kostnader för el och andra driftskostnader som sotare och service etc.
  • Ogynnsam värmefördelning i rummet (kallt på golvet, varmt under taket)
  • Höga energiförluster på grund av höga ventilationsförluster (30-40%)
  • Ohälsosamt inomhusklimat på grund av dammbildning och torr luft
  • Ytterligare utrymmesbehov på grund av lagring av pellets, olja mm.
  • Mycket höga energiförluster på grund av att värmen genereras i ett annat rum