loading
HEAT4ALL ICONIC Infraröda Värmepaneler Infraröda paneler tillverkade i Tyskland

Heat4All - Infravärmeteknologi

Strålningsverkan på 71%

Våra nya paneler är utvecklade och producerade i samarbete med vårt partnerföretag Koller. Vi uppnår med vår nya produktgeneration Heat4All ICONIC en betydligt högre strålningsverkan jämfört med andra leverantörer av infraröda paneler. Detta utomordentliga resultat har möjliggjorts genom en för våra nya infraröda paneler exklusivt utvecklad strålnings-reflekterande isolering samt en speciell pulverlackering med nu med en ännu högre emission på 0,96*. Den högre effektiviteten leder till ett lägre elbehov och förkortar den genomsnittliga drifttiden per dag, så att era värmekostnader sänks betydligt.

*Källa: Studie till strålningseffektivitetsmätning vid Tekniska Universitetet Stuttgart (06/2016)

Dessutom genererar våra Heat4All ICONIC paneler en strålningsandel av Infraröd-C-vågor på 99,9%. Utöver strålningsandelen är det framförallt strålningsverkan från en infraröd panel som är avgörande för dess effektivitet. Denna borde hos en infraröd panel av mycket bra kvalitet vara åtminstone 50% på framsidan och 70% totalt. Strålningsverkan hos Heat4All´s ICONIC paneler är 55,1% på framsidan och 71,1% totalt*, vilket betyder att Heat4All´s ICONIC Infraröda Värmepaneler har den högsta strålningsverkan som finns på marknaden just nu. Allt detta bekräftades i en studie av Stuttgarts Tekniska Universitet gjort på uppdrag från oss. Detta kan ni läsa mer om på vår webbsida på www.heat4all.com.

Heat4All´s infraröda värmepanelers uppbyggnad

Aufbau einer Heat4All Infrarotheizung

Den nya Heat4All ICONIC värmepanelens uppbyggnad:

1. Belagd stålframsida med hög IR-strålningsfaktor och hög UV-beständighet.
2. Högkvalitativt värmeelement med Konstantan-värmeledare
3. Termisk isolering med IR-reflektor
4. Belagd, massiv stålbaksida
5. Stabil och flexibelt justerbart upphängningssystem

Utomordentligt kort uppvärmningsfas

Efter en uppvärmningstid av bara 4 minuter uppnår Heat4All´s värmepaneler en yttemperatur av upp till 60° C, så att den infraröda strålningen börjar verka redan efter en mycket kort drifttid.

*Källa: Studie till strålningseffektivitetesmätning vid Tekniska Universitetet Stuttgart (06/2016)

Jämn värmefördelning

Som framgår av värmebilden till höger uppnår våra Heat4All ICONIC Infraröda Paneler en jämn värmefördelning över hela panelens yta*, vilket tillsammans med våra Heat4All ICONIC Infraröda Panelers andra unika egenskaper resulterar i en utomordentligt hög strålningsverkan.

*Källa: Studie till strålningseffektivitetesmätning vid Tekniska Universitetet Stuttgart (06/2016)