loading
HEAT4ALL ICONIC Infračervené kúrenie Infračervený ohrievač vyrobený v Rakúsku

Imprint

Zverejnenie v súlade s oddielom 5 ods. 1 rakúskeho zákona o elektronickom obchode


Názov spoločnosti: Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstrasse 73b / 7/5
A-2340 Mödling
Rakúsko

Telefón: + 43 676 7567651

www.heat4all.com
office@heat4all.at


Konateľ: Mag. Norbert Cuder
DIČ: ATU67935577
Registrový súd: Obchodný súd Wiener Neustadt
Registračné číslo spoločnosti: 395825 x
Nemecké číslo DPH: 147/276/70018
Majiteľ účtu: Heat4All Vertriebs GmbH
IBAN: AT342011182250061600
BIC: GIBAATWWXXX
Banka: Erste Bank

Predmet podnikania: Obchodovanie s infračervenými ohrievačmizodpovednosť

Heat4All Vertriebs GmbH, ako autor tejto webovej stránky, sa podľa svojich najlepších vedomostí a presvedčenia snaží poskytovať úplné a presné informácie a v prípade potreby ich aktualizovať. Autor v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania tejto webovej stránky, aj keď táto škoda vznikne v dôsledku použitia neúplných a / alebo nepresných informácií. Autor nemá žiadnu kontrolu a odkazy za odkazy (odkazy) na webové stránky tretích strán. Autor preto nezodpovedá za obsah takýchto odkazov na iné webové stránky. Prevádzkovateľ webovej stránky tretej strany nesie výlučnú zodpovednosť za jej obsah, zatiaľ čo strana, ktorá odkazuje na externé publikácie a obsah, tak nikdy nie je. V prípade, že autor získa informáciu o prepojenej webovej stránke, ktorá obsahuje nelegálne, nepresné, neúplné, urážlivé alebo nemravné informácie, príslušný odkaz sa okamžite zablokuje.Copyright

Na obsah a obrazové údaje webovej stránky sa vzťahuje (rakúsky) zákon o autorských právach. Bez výslovného súhlasu autora akékoľvek použitie tohto obsahu, ktoré porušuje ustanovenia autorského zákona, najmä, ale nie výlučne, ďalšie použitie, ako je publikovanie a kopírovanie, a akákoľvek forma komerčného použitia, ako je distribúcia tretím stranám - čiastočne alebo v upravenej podobe - je zakázané. Výnimky sa vzťahujú na súbory, obrázky a zdroje obrázkov výslovne označené na stiahnutie, ako napríklad: Dragan Tatic, 123rf, Artothek, Fotolia, Heat4All Vetriebs GmbH


Právna účinnosť

Používaním tejto webovej stránky sa na používateľa vzťahujú súčasné podmienky používania, ktoré sú súčasťou našej webovej stránky. Pokiaľ časti alebo jednotlivé ustanovenia podmienok používania už nespĺňajú alebo úplne nespĺňajú súčasnú právnu situáciu, zostane nedotknutý obsah a účinnosť zostávajúcich častí podmienok používania.
Pri návšteve našich webových stránok sa spoliehame na reklamné spoločnosti tretích strán. Tieto spoločnosti môžu používať informácie o Vašich návštevách na našich a iných webových stránkach - s výnimkou Vášho mena, adresy, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla - na umiestňovanie reklám propagujúcich produkty a služby, ktoré by Vás mohli zaujímať. Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto postupe alebo zistiť, aké sú možnosti, ako týmto spoločnostiam zabrániť, kliknite sem!


Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo Vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako návštevníci používajú túto webovú stránku. Informácie generované súborom cookie o Vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) sa prenesú na spoločnosť Google a uložia na servery v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webových stránok pre operátorov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré vlastní spoločnosť Google. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom vhodných nastavení vo Vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o Vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.
 
Tento produkt obsahuje údaje GeoLite vytvorené spoločnosťou MaxMind, dostupné na adrese www.maxmind.com.