Nice to heat you...
Prijslijst en catalogus

Think Green – Milieuvriendelijke verwarming met groene stroom

Met hernieuwbare energieën voor een duurzame verwarmingservaring

In tijden van gestaag toenemende emissies en voortschrijdende klimaatverandering maken steeds meer mensen zich zorgen om hun eigen leven zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Ook de keuze van de juiste vorm van verwarming kan hierbij een doorslaggevende rol spelen: Energie-efficiënte infraroodstralers zoals onze Heat4All ICONIC infraroodstralers in combinatie met milieuvriendelijke groene stroom kunnen u helpen uw ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden. In het volgende willen wij u graag wat nader kennis laten maken met het begrip groene stroom en u tevens enkele nuttige tips geven voor de keuze van uw groene stroomleverancier.

Wat is groene stroom eigenlijk?

In het algemeen is groene elektriciteit of natuurlijke elektriciteit energie die afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen – met name waterkracht, windenergie, zonne-energie en energie uit geothermische energie; energie uit biomassa en uit riool- of stortgas wordt echter meestal ook als groene elektriciteit beschouwd. Energiebronnen die onherroepelijk grondstoffen verbruiken, zoals steenkool, aardolie of aardgas, zijn echter uitgesloten. Ook vormen van energie met een groot potentieel voor milieuschade, met name kernenergie, zijn uitgesloten. Samengevat kan groene elektriciteit dus worden gelijkgesteld met elektriciteit die zo milieuvriendelijk mogelijk is en afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen.

Windmolens die stroom opwekken

Waarom moet groene elektriciteit de voorkeur krijgen boven conventionele vormen van elektriciteit?

Zoals reeds vermeld, is groene stroom over het algemeen afkomstig van milieuvriendelijke, hernieuwbare energiebronnen. Concreet betekent dit dat de productie niet afhankelijk is van beperkte grondstoffen en bovendien zo weinig mogelijk milieubelastende emissies en afval produceert. Om de huidige negatieve milieuontwikkelingen zoals de snel oprukkende klimaatverandering tegen te gaan en catastrofale incidenten zoals in Tsjernobyl of Fukushima te voorkomen, is het daarom absoluut noodzakelijk om in de toekomst af te zien van conventionele vormen van energie en in plaats daarvan te vertrouwen op groene stroom.

De juiste leverancier van groene elektriciteit vinden

Bij het kiezen van de juiste leverancier van groene stroom moet u op verschillende factoren letten:

  • Niet alle groene stroom is hetzelfde: sommige vormen van energie zijn “ecologischer” dan andere – zonne- of windenergie gaan bijvoorbeeld gepaard met veel minder uitstoot dan energie uit biomassa. U moet daarom ook in de gaten houden welke energiebronnen de betreffende aanbieder daadwerkelijk gebruikt.
  • Pas op voor zwarte schapen: terwijl groene stroom in sommige landen, zoals Oostenrijk, nauwkeurig is geregeld, zijn er in andere landen, zoals Duitsland, niet zulke duidelijke definities. Sommige leveranciers bieden dus groene stroom aan die niet echt afkomstig is van milieuvriendelijke, hernieuwbare energiebronnen, maar slechts op een omweg als zodanig is aangemerkt – bijvoorbeeld via het omstreden EECS-certificaat (voorheen RECS-certificaat).
  • Let op de prijs-prestatieverhouding: De prijzen voor groene stroom kunnen sterk verschillen tussen individuele aanbieders; het is daarom raadzaam om gebruik te maken van vergelijkingsplatforms zoals E-Control in Oostenrijk. E-Control biedt gebruikers ook de filter “groene stroom” om de selectie te vergemakkelijken – leveranciers van conventionele stroom worden dus niet van meet af aan in aanmerking genomen.
  • Let op aanvullende diensten: Goede leveranciers van groene elektriciteit kenmerken zich niet alleen door het feit dat zij hun energie betrekken uit milieuvriendelijke, hernieuwbare energiebronnen, maar ook door het feit dat zij investeren in de uitbreiding van de ecologische energieproductie, bijvoorbeeld door uitbreiding van groene elektriciteitscentrales of door te investeren in onderzoek naar verdere hernieuwbare en milieuvriendelijke energiebronnen.

persoon die een blad met kleine aarde vasthoudt

Milieuvriendelijke groene stroom voor milieuvriendelijke verwarmingssystemen

Als u milieuvriendelijk en met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk wilt leven, moet u niet alleen vertrouwen op groene elektriciteit, maar ook op milieuvriendelijke alternatieven voor verwarming. Gangbare vormen van verwarming, zoals gas- of olieverwarming, genereren hun eigen emissies en dragen dus ook rechtstreeks bij tot de klimaatverandering. Elektriciteitskachels daarentegen kunnen dankzij het gebruik van groene stroom zonder dergelijke uitstoot, waardoor ze een van de meest duurzame en milieuvriendelijke alternatieven op de verwarmingsmarkt zijn. Het vaak gehuldigde vooroordeel dat elektrische kachels echte energievreters zijn en dat de werking ervan automatisch gepaard gaat met verschrikkelijk hoge kosten, is niet langer waar: energie-efficiënte infraroodverwarmers, zoals onze Heat4All ICONIC infraroodverwarmers, kunnen u helpen energie te besparen dankzij hun hoge efficiëntie. Laagste energiebehoefte bij hoogste verwarmingscapaciteit helpen zelfs om specifiek te besparen op verwarmingskosten, en komen daarbovenop met een hele reeks andere voordelen.

Heeft u nog vragen over verwarmen met groene stroom of de bijbehorende voordelen, neem dan te allen tijde contact met ons op en wij informeren u graag.

admin