Nice to heat you...
Prijslijst en catalogus

Gegevensbescherming

Informatie

Op deze pagina informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijk

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website is:

Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstrasse 73b/7/5
2340 Mödling
Oostenrijk
Tel.: +43 676 7567651
E-mail: office@heat4all.at

Instrument voor toestemmingsbeheer

LEGALWEB.IO

Wij gebruiken op onze website de Consent Management Tool van LEGALWEB.IO, legalweb GmbH, Fürbergstraße 42a, 5020 Salzburg, Oostenrijk. Deze tool plaatst een cookie op uw eindapparaat om de door u al dan niet geselecteerde diensten op te slaan. Deze cookie krijgt geen gebruikersgerelateerde ID en slaat geen andere persoonlijke gegevens op. De inhoud wordt maximaal 1095 dagen bewaard en daarna automatisch verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de opslag van deze gegevens is § 165 para. 3 TKG 2021.

Gegevensverwerking op uw eindapparaat

De in de volgende tekst beschreven verwerkingen maken onder meer gebruik van technologieën als scripts, cookies, WebSQL, LocalStorage, Session Storage, … . Deze technologieën slaan gegevens op uw eindapparaat op of lezen deze uit.

Webhost

Klaus Rudolf Stuppacher – EDV Consulting Stuppacher -StuOnline Internet Service

Wij hosten onze website bij onze verwerker Klaus Rudolf Stuppacher – EDV Consulting Stuppacher -StuOnline Internet Service, Neuhofweg 8, 9560 Feldkirchen, AUSTRIA , 9569 Feldkirchen, Oostenrijk.

Verbindingsgegevens worden verwerkt voor het aanbieden en leveren van de website. Alleen voor het leveren en ter beschikking stellen van de website worden de gegevens niet buiten de oproep om opgeslagen. De verbindingsgegevens worden echter om veiligheidsredenen door onze orderverwerker opgeslagen. De duur van de verwerking voor beveiligingsdoeleinden is variabel en eindigt met de noodzaak van de beveiligingsmaatregelen. Bovendien anonimiseert onze orderverwerker de verzamelde gegevens onmiddellijk na het verzamelen en stelt ons de anonieme gegevens ter beschikking in de vorm van statistieken voor evaluatie. Wij gebruiken deze statistieken voor het oplossen van problemen en om onze website verder te ontwikkelen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de absolute technische noodzaak voor de levering van de uitdrukkelijk door u via uw oproep gevraagde dienst “website” overeenkomstig § 165 lid. 3 TKG 2021.

Serverlogbestanden

Verbindingsgegevens worden verwerkt om de technische werking te controleren en de operationele veiligheid van onze webhost te verhogen. De duur van de verwerking is beperkt tot 30 dagen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de absolute technische noodzaak van een serverlogbestand als basisdatabank voor foutenanalyse en voor veiligheidsmaatregelen in het kader van de uitdrukkelijk door uw oproep gevraagde dienst “website” overeenkomstig § 165 lid. 3 TKG 2021.

Web fonts

Lokale integratie van lettertypes

We gebruiken webfonts. Wij integreren deze lokaal op onze webruimte zodat daarbij geen persoonsgegevens worden verwerkt.

Webanalyse

Matomo

Wij verwerken uw persoonsgegevens bij de verwerker Matomo, InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, ten behoeve van foutenanalyse en statistische evaluatie van onze website.

Wij stellen de dienst in staat verbindingsgegevens, gegevens van uw webbrowser en gegevens over de geraadpleegde inhoud te verzamelen, alsmede analytische software uit te voeren en gegevens op uw eindapparaat op te slaan. De dienst anonimiseert de verzamelde gegevens onmiddellijk na het verzamelen en verstrekt ons de anonieme gegevens in de vorm van statistieken voor evaluatie. Wij gebruiken deze statistieken voor het oplossen van problemen en om onze website verder te ontwikkelen. De gegevens op uw eindapparaat worden maximaal twee jaar bewaard.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de absolute technische noodzaak voor de levering van de uitdrukkelijk door u via uw oproep gevraagde dienst “website” overeenkomstig § 165 lid. 3 TKG 2021. De rechtsgrondslag voor de overdracht aan Nieuw-Zeeland is Uitvoeringsbesluit 2013/65/EU van de EU-Commissie.

Contactformulier

Op onze website heeft u de mogelijkheid om rechtstreeks contact met ons op te nemen via een contactformulier. Na verzending van het contactformulier worden de door u ingevoerde persoonsgegevens door de verantwoordelijke persoon verwerkt ten behoeve van de behandeling van uw aanvraag op basis van de toestemming die u door het verzenden van het formulier hebt gegeven overeenkomstig de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6, lid. 1 lit. een DSGVO totdat deze wordt ingetrokken. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken. Als u dat niet doet, betekent dat alleen dat u uw verzoek niet indient en dat wij het niet kunnen verwerken.

Aanvraagformulier

Wij bieden u de mogelijkheid om uw sollicitatie online in te dienen op onze website. Voor de verwerking van uw sollicitatie verwerken wij uw in het sollicitatieformulier verstrekte persoonsgegevens op basis van een precontractuele relatie overeenkomstig de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6, lid. 1 lit. b DSGVO tot intrekking of voor een periode van maximaal 6 maanden na afronding van de aanvraagprocedure. Indien u uitdrukkelijk wenst dat uw documenten worden bewaard, worden zij maximaal 18 maanden bewaard op de wettelijke basis van uw toestemming overeenkomstig §§ 3 en 4 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB). Art. 6, lid. 1 lit. een GDPR. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken. Als u dit niet doet, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, hebt u het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking. Tenzij er van onze kant dwingende legitieme gronden voor verwerking zijn, wordt de verwerking van uw gegevens op basis van deze rechtsgrondslag beëindigd. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt voor direct marketing. De rechtmatigheid van de tot het verzet verwerkte gegevens wordt door het verzet niet aangetast.

Andere rechten van de betrokkenen

U hebt ook het recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Als de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming is of een met u gesloten overeenkomst, hebt u ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Meer informatie over de toezichthoudende autoriteiten in de Europese Unie vindt u hier.