Information

På den här sidan informerar vi dig om behandlingen av dina personuppgifter.

Ansvarig

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på vår webbplats är:

Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstrasse 73b/7/5
2340 Mödling
Österrike
Tel.: +43 676 7567651
E-post: office@heat4all.at

Verktyg för hantering av samtycke

LEGALWEB.IO

På vår webbplats använder vi verktyget för hantering av samtycke från LEGALWEB.IO, legalweb GmbH, Fürbergstraße 42a, 5020 Salzburg, Österrike. Det här verktyget sätter en cookie på din terminal för att lagra de tjänster som du har valt eller inte valt. Denna cookie tilldelas inget användarrelaterat ID och lagrar inga andra personuppgifter. Innehållet lagras i högst 1095 dagar och raderas sedan automatiskt.

Den rättsliga grunden för lagringen av dessa uppgifter är § 165.1. 3 TKG 2021.

Behandling av uppgifter på din terminalutrustning

De behandlingar som beskrivs i följande text använder bland annat teknik som skript, cookies, WebSQL, LocalStorage, Session Storage, … . Dessa tekniker lagrar eller läser data på din terminal.

Webbhotell

Klaus Rudolf Stuppacher – EDV Consulting Stuppacher -StuOnline Internet Service

Vi är värd för vår webbplats hos vår processor Klaus Rudolf Stuppacher – EDV Consulting Stuppacher -StuOnline Internet Service, Neuhofweg 8, 9560 Feldkirchen, AUSTRIA , 9569 Feldkirchen, Österrike.

Anslutningsuppgifter behandlas i syfte att tillhandahålla och leverera webbplatsen. Uppgifterna lagras endast i syfte att leverera och tillhandahålla webbplatsen och inte utöver samtalet. Anslutningsuppgifterna lagras dock av säkerhetsskäl av vår orderbehandlare. Behandlingen för säkerhetsändamål är av varierande längd och upphör när säkerhetsåtgärderna är nödvändiga. Dessutom anonymiserar vår orderbehandlare de insamlade uppgifterna omedelbart efter insamlingen och ger oss de anonyma uppgifterna i form av statistik för utvärdering. Vi använder denna statistik för felsökning och för att vidareutveckla vår webbplats.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är den absoluta tekniska nödvändigheten för tillhandahållandet och leveransen av tjänsten ”webbplats” som du uttryckligen har begärt genom ditt samtal enligt § 165.1. 3 TKG 2021.

Serverloggfiler

Anslutningsuppgifter behandlas i syfte att övervaka den tekniska funktionen och öka driftsäkerheten hos vårt webbhotell. Behandlingen är begränsad till 30 dagar.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är den absoluta tekniska nödvändigheten av en serverloggfil som en grundläggande databas för felanalys och för säkerhetsåtgärder inom ramen för tjänsten ”webbplats” som uttryckligen begärts av din begäran enligt § 165.1. 3 TKG 2021.

Typsnitt för webben

Lokal integrering av typsnitt

Vi använder webbtypsnitt. Vi integrerar dessa lokalt på vår webbplats så att inga personuppgifter behandlas i processen.

Webbanalys

Matomo

Vi behandlar dina personuppgifter med bearbetningsföretaget Matomo, InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nya Zeeland för att göra felanalyser och statistiska utvärderingar av vår webbplats.

Vi gör det möjligt för tjänsten att samla in anslutningsdata, data från din webbläsare och data om det innehåll du besöker, samt att köra analysprogram och lagra data på din terminal. Tjänsten anonymiserar de insamlade uppgifterna omedelbart efter insamlingen och ger oss de anonyma uppgifterna i form av statistik för utvärdering. Vi använder denna statistik för felsökning och för att vidareutveckla vår webbplats. Uppgifterna på din terminal lagras i upp till två år.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är den absoluta tekniska nödvändigheten för tillhandahållandet och leveransen av tjänsten ”webbplats” som du uttryckligen har begärt genom ditt samtal enligt § 165.1. 3 TKG 2021. Den rättsliga grunden för överföringen till Nya Zeeland är EU-kommissionens genomförandebeslut 2013/65/EU.

Kontaktformulär

På vår webbplats har du möjlighet att kontakta oss direkt via ett kontaktformulär. När du har skickat kontaktformuläret kommer de personuppgifter som du har angett att behandlas av den ansvariga personen i syfte att behandla din förfrågan på grundval av det samtycke som du har gett genom att skicka formuläret i enlighet med den tyska dataskyddslagen. Artikel 6.1 1 liter. en DSGVO tills den återkallas. Det finns ingen rättslig eller avtalsmässig skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte gör det betyder det bara att du inte skickar in din begäran och att vi inte kan behandla den.

Ansökningsblankett

Vi erbjuder dig möjligheten att skicka in din ansökan online på vår webbplats. I syfte att behandla din ansökan behandlar vi dina personuppgifter som du lämnat i ansökningsformuläret på grundval av ett förkontraktsförhållande i enlighet med den tyska dataskyddslagen. Artikel 6.1 1 liter. b DSGVO tills den återkallas eller under en period på högst sex månader efter det att ansökningsförfarandet har avslutats. Om du uttryckligen vill att dina handlingar ska sparas i arkivet kommer de att sparas i högst 18 månader på rättslig grund av ditt samtycke i enlighet med §§ 3 och 4 i den tyska civillagen (BGB). Artikel 6.1 1 liter. en GDPR. Det finns ingen rättslig eller avtalsmässig skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar in den kommer det att leda till att vi inte kan behandla din ansökan.

Uppgifterna om dig som sökande kommer inte att lämnas vidare till tredje part.

Rätt till invändningar

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på legitimt intresse har du rätt att invända mot denna behandling. Om det inte finns tvingande legitima skäl för behandling från vår sida kommer behandlingen av dina uppgifter att upphöra på grundval av denna rättsliga grund. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Om du motsätter dig detta kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för direktmarknadsföring. Lagligheten av de uppgifter som behandlas fram till invändningen påverkas inte av invändningen.

Andra rättigheter för den registrerade

Du har också rätt till information, rättelse, radering och begränsning av behandlingen av personuppgifter. Om den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke eller ett avtal som ingåtts med dig har du också rätt till dataportabilitet. Dessutom har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten. Du hittar mer information om tillsynsmyndigheterna i Europeiska unionen här.