Nice to heat you...
Prislista och katalog för sommarfrämjande åtgärder
Prislista och katalog

Hur infraröd värme fungerar

Infraröd uppvärmning Driftsätt

Mer än bara varmluft: skillnader mellan konventionella värmesystem och IR-värmare

Konventionella uppvärmningssystem, t.ex. värmepumpar, pelletskaminer, gas- eller oljeuppvärmningssystem, fungerar enligt principen om konvektionsvärme. Konvektionsvärme fungerar genom att först värma upp luften, som sedan värmer människorna i rummet. Denna process skapar ett obehagligt inomhusklimat på grund av höga temperaturer i uppvärmningsluften, luftrörelser och ojämna lager av varm och kall luft. När dörrar och fönster öppnas ersätts dessutom den uppvärmda rumsluften snabbt av kall, fräsch luft, vilket innebär att den måste värmas upp på nytt efter varje luftning – ett ineffektivt och framför allt kostsamt uppvärmningskoncept, som dessutom bara genererar märkbar värme efter längre uppvärmningsperioder. Dessutom torkas luften ut av uppvärmningen i konvektionsvärmesystem och den låga luftfuktigheten leder till en konstant fördelning av dammpartiklar och därmed till en ökad dammbelastning, vilket kan vara särskilt problematiskt för äldre och känsliga personer samt allergiker.

Och hur fungerar en IR-värmare?

En IR-värmare värmer däremot inte luften utan väggarna och alla föremål och personer som befinner sig i rummet. Den infraröda strålning som lagras i väggar och möbler avges sedan jämnt som mild värme. Det är en helt naturlig process - på samma sätt som en kakelugn fungerar eller som solen värmer golvet och kroppen när du solar. De värmeböljor som uppstår på detta sätt påverkar knappast heller luftrörelserna och ger en konstant, behaglig luftfuktighet. Luften förblir därmed frisk och dammfri och även ventilation av rummet har ingen negativ effekt på uppvärmningseffekten. Dessutom upplevs infraröd värme mer intensivt på grund av sin direkta effekt - upp till 2° till 3° C varmare än med konventionella konvektionsvärmesystem.
Ineffektiv värmefördelning vid användning av ett konvektionsvärmesystem
Effektiv värmefördelning vid användning av infraröd värme

Nackdelar med konvektionsvärme

  • Höga anskaffningskostnader
  • Löpande underhållskostnader
  • Lägre förväntad livslängd och mycket dyrt att ersätta
  • Tillkommande el och andra oförutsedda kostnader såsom sotning etc.
  • Ogynnsam temperaturfördelning i rummet (kallt på golvet, varmt under taket)
  • Hög energiförlust på grund av höga ventilationsförluster (30-40%) och därmed ytterligare uppvärmningskostnader
  • Ohälsosamt inomhusklimat på grund av hög dammbildning och torrare luft
  • Ytterligare utrymmesbehov för lagring av t.ex. pellets, olja etc.
  • Enorm värmeförlust på grund av värmeproduktion i ett externt rum (värme i annat rum)
  • Ofta oattraktiv design