Nice to heat you...
Ceník a katalog

Ochrana údajů

Informace

Na této stránce vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů.

Zodpovědný

Za zpracování vašich osobních údajů na našich webových stránkách odpovídá:

Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstrasse 73b/7/5
2340 Mödling
Rakousko
Tel.: +43 676 7567651
E-mail: office@heat4all.at

Nástroj pro správu souhlasu

LEGALWEB.IO

Na našich webových stránkách používáme nástroj pro správu souhlasů společnosti LEGALWEB.IO, legalweb GmbH, Fürbergstraße 42a, 5020 Salzburg, Rakousko. Tento nástroj ukládá do vašeho koncového zařízení soubor cookie, do kterého se ukládají vybrané nebo nevybrané služby. Tomuto souboru cookie není přiřazeno ID uživatele a neukládá žádné další osobní údaje. Obsah se ukládá maximálně po dobu 1095 dnů a poté se automaticky odstraní.

Právním základem pro ukládání těchto údajů je § 165 odst. 3 TKG 2021.

Zpracování dat na koncovém zařízení

Operace zpracování popsané v následujícím textu využívají mimo jiné technologie, jako jsou skripty, cookies, WebSQL, LocalStorage, Session Storage, … . Tyto technologie ukládají nebo čtou data v koncovém zařízení.

Webhosting

Klaus Rudolf Stuppacher – EDV Consulting Stuppacher -StuOnline Internet Service

Naše webové stránky hostujeme u našeho zpracovatele Klaus Rudolf Stuppacher – EDV Consulting Stuppacher -StuOnline Internet Service, Neuhofweg 8, 9560 Feldkirchen, RAKOUSKO , 9569 Feldkirchen, Rakousko.

Údaje o připojení jsou zpracovávány za účelem poskytování a doručování webových stránek. Výhradně za účelem poskytování a zpřístupnění webových stránek se údaje neukládají mimo rámec volání. Údaje o připojení však ukládá náš zpracovatel objednávek z bezpečnostních důvodů. Doba zpracování pro bezpečnostní účely je proměnlivá a končí s nutností bezpečnostních opatření. Kromě toho náš zpracovatel objednávek shromážděné údaje ihned po shromáždění anonymizuje a poskytuje nám anonymní údaje ve formě statistik k vyhodnocení. Tyto statistiky používáme k řešení problémů a k dalšímu rozvoji našich webových stránek.

Právním základem pro zpracování údajů je naprostá technická nezbytnost pro poskytování a doručování služby “webové stránky”, kterou jste si výslovně vyžádali prostřednictvím vaší výzvy podle § 165 odst. 3 TKG 2021.

Soubory protokolu serveru

Údaje o připojení jsou zpracovávány za účelem sledování technické funkce a zvýšení provozní bezpečnosti našeho webhostingu. Doba zpracování je omezena na 30 dní.

Právním základem pro zpracování údajů je naprostá technická nezbytnost souboru protokolu serveru jako základní databáze pro analýzu chyb a pro bezpečnostní opatření v rámci služby “webové stránky” výslovně požadované vaší výzvou podle § 165 odst. 3 TKG 2021.

Webová písma

Místní integrace písem

Používáme webová písma. Integrujeme je lokálně do našeho webového prostoru, takže se při tom nezpracovávají žádné osobní údaje.

Webová analýza

Matomo

Vaše osobní údaje zpracováváme u zpracovatele Matomo, InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland za účelem analýzy chyb a statistického vyhodnocování našich webových stránek.

Službě umožňujeme shromažďovat údaje o připojení, údaje z vašeho webového prohlížeče a údaje o zobrazeném obsahu, jakož i spouštět analytický software a ukládat data na vašem koncovém zařízení. Služba shromážděné údaje ihned po shromáždění anonymizuje a poskytuje nám anonymní údaje ve formě statistik k vyhodnocení. Tyto statistiky používáme k řešení problémů a k dalšímu rozvoji našich webových stránek. Data na vašem koncovém zařízení budou uložena až po dobu dvou let.

Právním základem pro zpracování údajů je naprostá technická nezbytnost pro poskytování a doručování služby “webové stránky”, kterou jste si výslovně vyžádali prostřednictvím vaší výzvy podle § 165 odst. 3 TKG 2021. Právním základem pro předání na Nový Zéland je prováděcí rozhodnutí Komise EU 2013/65/EU.

Kontaktní formulář

Na našich webových stránkách máte možnost nás kontaktovat přímo prostřednictvím kontaktního formuláře. Po odeslání kontaktního formuláře budou vámi zadané osobní údaje zpracovány odpovědnou osobou za účelem vyřízení vašeho dotazu na základě souhlasu, který jste udělili odesláním formuláře v souladu s německým zákonem o ochraně osobních údajů. Čl. 6 odst. 1 lit. DSGVO, dokud nebude zrušena. Neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost poskytovat osobní údaje. Pokud tak neučiníte, znamená to pouze to, že jste žádost nepodali a my ji nemůžeme zpracovat.

Formulář žádosti

Nabízíme vám možnost podat žádost online na našich webových stránkách. Za účelem zpracování vaší žádosti zpracováváme vaše osobní údaje uvedené v přihlášce na základě předsmluvního vztahu v souladu s německým zákonem o ochraně osobních údajů. Čl. 6 odst. 1 lit. b DSGVO do odvolání nebo po dobu nejvýše 6 měsíců od ukončení řízení o žádosti. Pokud si výslovně přejete, aby byly vaše dokumenty uloženy v archivu, budou na základě vašeho souhlasu v souladu s §§ 3 a 4 německého občanského zákoníku (BGB) uchovávány po dobu maximálně 18 měsíců. Čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR. Neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost poskytovat osobní údaje. Pokud ji neposkytnete, nebudeme moci vaši žádost zpracovat.

Vaše údaje nebudou předány třetím stranám.

Právo na námitku

Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na oprávněném zájmu, máte právo vznést proti tomuto zpracování námitku. Pokud na naší straně neexistují závažné oprávněné důvody pro zpracování, bude zpracování vašich údajů na základě tohoto právního základu ukončeno. Máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. V případě námitky nebudou vaše osobní údaje dále zpracovávány pro účely přímého marketingu. Námitka nemá vliv na zákonnost údajů zpracovávaných do doby podání námitky.

Další práva subjektu údajů

Máte také právo na informace, opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů. Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů váš souhlas nebo smlouva uzavřená s vámi, máte také právo na přenositelnost údajů. Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Více informací o orgánech dohledu v Evropské unii najdete zde.