Nice to heat you...
Ceník a katalog

Studie ekonomické proveditelnosti GENIO

Studie ekonomické proveditelnosti

Černobílá ekonomická efektivita:
Infrazářiče Heat4All jsou cenově nejvýhodnější formou vytápění na trhu.

Struktura studie

Infrazářiče Heat4All jsou nejen účinné, ekologické a skutečné designové kousky, ale také se ukázaly jako jedna z nejúspornějších forem vytápění na současném trhu. Abychom tuto skutečnost mohli prokázat černé na bílém, zadali jsme společnosti GENIO Bauphysik GmbH na začátku roku 2022 simulační studii, která měla ověřit, jak si infrazářiče Heat4All stojí v porovnání s jinými běžnými způsoby vytápění z hlediska ekonomické efektivity v novostavbách.

V prvním kroku byl na počítači vytvořen 3D model referenční budovy a vypočtena energetická náročnost různých energetických systémů:

  1. Infračervené vytápění Heat4All
  2. Infračervené vytápění Heat4All
    + Fotovoltaický systém (13 kWp)
  3. Kotel na pelety
  4. Tepelné čerpadlo vzduch-voda
  5. Tepelné čerpadlo solanka-voda (hloubkový vrt)

Výpočet byl proveden pomocí tepelné simulace budovy. Všechny důležité toky energie v budově byly zmapovány za celý rok: Tepelné ztráty vnějšími prvky budovy, tepelné zisky slunečním zářením, akumulace tepla v pevných prvcích budovy, jako jsou betonové stropy a cihlové zdi, a také proudění vzduchu otevřenými okny nebo netěsnostmi v budově. Zvláštní pozornost byla věnována různým topným systémům, které byly dynamicky vypočítány od zdroje tepla (např. hloubková sonda) až po vyzařování tepla v místnosti (radiátor, podlahové vytápění).

Následně byl proveden výpočet ziskovosti variant. Aby bylo možné získat co nejkomplexnější srovnání, byly při výpočtu zohledněny všechny náklady vzniklé během sledovaného období (20 let):

  • Investiční náklady na všechny součásti systému: např. na kotle, kouřovody, fotovoltaiku, regulaci vytápění, čerpadla, potrubí a radiátory. V úvahu byla vzata i skutečnost, že jednotlivé komponenty mají různou životnost. Zatímco elektronické komponenty je často nutné vyměnit již po několika letech, konstrukční systémy, jako je kotelna, mohou být používány po celá desetiletí. V případě fotovoltaického systému byla zohledněna i možnost získání dotace.
  • Náklady na energii, tj. jak náklady na elektřinu pro infračervené vytápění nebo tepelné čerpadlo, tak náklady na dřevěné pelety. Kromě toho byly zohledněny také náklady na pomocné energie, což jsou například náklady na elektřinu pro provoz oběhových čerpadel vytápění. U fotovoltaického systému se počítalo s tím, že část vyrobené elektřiny lze využít v domě (což znamená, že se musí nakupovat méně elektřiny) a přebytečná elektřina se dodává do sítě a prodává.
  • Provozní náklady, jako jsou náklady na vymetání komínů nebo údržbu.

Výsledek

Výsledek ukazuje, že obě varianty s infračerveným ohřevem jsou mnohem hospodárnější než uvažované alternativy. Vysoké investiční náklady na systémy s ústředním vytápěním nelze kompenzovat odpovídajícími úsporami za sledované období. Kombinace infračerveného vytápění a fotovoltaiky je z ekonomického hlediska obzvláště výhodná. I přes dodatečné náklady na fotovoltaiku jsou celkové pořizovací náklady mnohem nižší než u systémů s ústředním vytápěním. Výnosy z fotovoltaického systému mohou také přinášet roční zisk.

Vývoj reálných celkových nákladů všech složek za 20 let, jakož i pohyby kapitálu v jednotlivých letech a zůstatkové hodnoty v posledním roce.
Kombinace infračerveného vytápění s fotovoltaickým systémem má smysl i z energetického hlediska. Fotovoltaický systém může pokrýt přibližně 39 % celkové spotřeby elektřiny v domě. Zejména v přechodném období může fotovoltaický systém zajišťovat také významný podíl energie na vytápění.

Souhrnně studie potvrdila, že pořízení infračerveného vytápění v nové budově – zejména v kombinaci s fotovoltaickým systémem – je z porovnávaných možností zdaleka nejekonomičtější formou vytápění. Tuto skutečnost lze potvrdit i u starých budov.

Kompletní studii společnosti GENIO Bauphysik s dalšími podrobnostmi a vysvětleními o ekonomické efektivitě infrazářičů Heat4All naleznete v naší sekci ke stažení: