Nice to heat you...
Cenník a katalóg

Myslite ekologicky – Ekologické vykurovanie s ekologickou elektrinou

S obnoviteľnými zdrojmi energie pre udržateľné vykurovanie

V čase neustále rastúcich emisií a postupujúcich klimatických zmien sa čoraz viac ľudí zaujíma o to, aby bol ich život čo najšetrnejší k životnému prostrediu. Rozhodujúcu úlohu tu môže zohrávať aj výber správnej formy vykurovania: Energeticky účinné infračervené ohrievače, ako sú naše infračervené ohrievače Heat4All ICONIC, v kombinácii s ekologickou elektrickou energiou vám pomôžu udržať ekologickú stopu na čo najnižšej úrovni. V nasledujúcich riadkoch by sme vám chceli pojem zelenej elektriny predstaviť trochu podrobnejšie a poskytnúť vám aj niekoľko užitočných tipov pre výber dodávateľa zelenej elektriny.

Čo je to vlastne zelená elektrina?

Vo všeobecnosti sa za zelenú elektrinu alebo prírodnú elektrinu považuje energia, ktorá pochádza z obnoviteľných zdrojov energie – najmä z vodnej, veternej, slnečnej a geotermálnej energie; za zelenú elektrinu sa však zvyčajne považuje aj energia z biomasy a z odpadových vôd alebo skládkového plynu. Zdroje energie, ktoré nenávratne spotrebúvajú suroviny, ako napríklad uhlie, ropa alebo zemný plyn, sú však vylúčené. Vylúčené sú aj formy energie s veľkým potenciálom poškodenia životného prostredia, predovšetkým jadrová energia. Zelenú elektrinu teda možno zhrnúť ako elektrinu, ktorá je čo najšetrnejšia k životnému prostrediu a pochádza z obnoviteľných zdrojov energie.

Veterné mlyny na výrobu energie

Prečo by sa mala uprednostniť zelená elektrina pred konvenčnými formami elektriny?

Ako už bolo spomenuté, zelená elektrina vo všeobecnosti pochádza z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. V praxi to znamená, že výroba nie je závislá od obmedzených surovín a navyše produkuje čo najmenej emisií a odpadu škodlivého pre životné prostredie. Aby sme dokázali čeliť súčasnému negatívnemu vývoju v oblasti životného prostredia, ako je napríklad rýchlo postupujúca zmena klímy, a aby sme zabránili katastrofickým udalostiam, ako boli tie v Černobyle alebo vo Fukušime, je preto absolútne nevyhnutné vzdať sa v budúcnosti konvenčných foriem energie a namiesto toho sa spoliehať na ekologickú elektrinu.

Hľadanie správneho poskytovateľa ekologickej elektriny

Pri výbere správneho poskytovateľa ekologickej elektriny by ste mali venovať pozornosť niekoľkým faktorom:

  • Nie každá zelená elektrina je rovnaká: niektoré formy energie sú ekologickejšie ako iné – napríklad slnečná alebo veterná energia je spojená s oveľa menšími emisiami ako energia z biomasy. Preto by ste mali sledovať aj to, aké zdroje energie príslušný poskytovateľ skutočne používa.
  • Pozor na čierne ovce: Zatiaľ čo v niektorých krajinách, napríklad v Rakúsku, je zelená elektrina presne regulovaná, v iných krajinách, napríklad v Nemecku, takéto jasné definície neexistujú. Niektorí dodávatelia tak ponúkajú zelenú elektrinu, ktorá v skutočnosti nepochádza z ekologických, obnoviteľných zdrojov energie, ale bola za ňu len okľukou prehlásená – napríklad prostredníctvom kontroverzného certifikátu EECS (predtým certifikát RECS).
  • Venujte pozornosť pomeru ceny a výkonu: Ceny zelenej elektriny sa môžu medzi jednotlivými poskytovateľmi výrazne líšiť, preto je vhodné využívať porovnávacie platformy, ako je napríklad E-Control v Rakúsku. E-Control poskytuje používateľom aj filter “zelenej elektriny” na jednoduchší výber – dodávatelia konvenčnej elektriny tak nie sú od začiatku zohľadňovaní.
  • Venujte pozornosť doplnkovým službám: Dobrí dodávatelia ekologickej elektriny sa vyznačujú nielen tým, že získavajú energiu z ekologických, obnoviteľných zdrojov energie, ale aj tým, že investujú do rozširovania ekologickej výroby energie, napríklad rozširovaním ekologických elektrární alebo investovaním do výskumu ďalších obnoviteľných a ekologických zdrojov energie.

osoba držiaca list s malou zeminou

Ekologická elektrická energia pre ekologické vykurovacie systémy

Ak chcete žiť ekologicky a s čo najmenšou ekologickou stopou, mali by ste sa spoliehať nielen na ekologickú elektrinu, ale aj na ekologické alternatívy vykurovania. Bežné formy vykurovania, ako napríklad vykurovanie plynom alebo olejom, produkujú vlastné emisie, a tým tiež priamo prispievajú k zmene klímy. Na druhej strane, elektrické ohrievače sa zaobídu bez takýchto emisií vďaka využívaniu ekologickej elektrickej energie, čo z nich robí jednu z najudržateľnejších a najekologickejších alternatív na trhu s vykurovaním. Často zaužívaný predsudok, že elektrické ohrievače sú skutočnými žrútmi energie a že ich prevádzka je automaticky spojená so strašne vysokými nákladmi, už nie je pravdivý: energeticky účinné infračervené ohrievače, ako sú naše infračervené ohrievače Heat4All ICONIC, vám vďaka svojej vysokej účinnosti pomôžu ušetriť energiu. Najnižšie energetické nároky pri najvyššom vykurovacom výkone dokonca pomáhajú konkrétne šetriť náklady na vykurovanie a okrem toho prinášajú celý rad ďalších výhod.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa vykurovania ekologickou elektrinou alebo súvisiacich výhod, kedykoľvek nás kontaktujte a my vám radi poskytneme informácie.

admin