Nice to heat you...
Cenník a katalóg

Technológia vykurovacieho vodiča

Účinnosť žiarenia 71

Naša nová generácia produktov Heat4All ICONIC, vyvinutá a vyrábaná v spolupráci s našou partnerskou spoločnosťou Koller, dosahuje v porovnaní s inými dodávateľmi infračerveného vykurovania výrazne vyššiu účinnosť vyžarovania. Tento výnimočný výsledok je možný vďaka izolácii odrážajúcej infračervené lúče vyvinutej výlučne pre naše nové infračervené panely, ako aj vďaka špeciálnemu práškovému náteru s ešte vyššou emisivitou 0,96*. Výsledná vysoká účinnosť vedie k nižšej spotrebe elektrickej energie a skracuje priemerný čas prevádzky za deň, takže sa primerane znižujú náklady na vykurovanie.