Nice to heat you...
Cenník a katalóg

Vlastný motív

Vlastný motív

Spomienka na krásny okamih alebo na blízkych, zachytená na fotografii, romantický západ slnka z poslednej dovolenky – Heat4All vám ponúka aj možnosť nechať si vytlačiť vlastný motív na jeden z našich vysokokvalitných infračervených ohrievačov obrazov a ohrievačov obrazov na sklo. Ďalšie možnosti personalizovaného vzhľadu predstavujú firemné logá, nápisy alebo grafika.

Ak si chcete nechať vytlačiť infračervený ohrievač s vlastným motívom, pošlite ho svojmu obchodnému partnerovi Heat4All v čo najvyššom rozlíšení. Optimálne rozlíšenie tlače je 300 dpi pri veľkosti panela. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme aj so spracovaním obrázkov. Na požiadanie vám môžeme pred tlačou vytvoriť aj náhľad a poslať vám ho na schválenie.

Upozorňujeme, že by ste si mali vybrať len tie motívy, na ktoré máte aj príslušnú licenciu na používanie.