Nice to heat you...
Cjenik i katalog

Usporedba infracrvenih grijača Heat4All

GENIO komparativna studija o troškovima grijanja

Sljedeće slike prikazuju rezultate izračuna profitabilnosti. Prema napravljenim pretpostavkama, sustav 01 (HEAT4All infracrveno grijanje) je najisplativiji u promatranom razdoblju (20 godina). Sustav 04 (podno grijanje + toplinska pumpa) ima nešto veće ukupne troškove (cca. 8%), sustavi 02 (ventilatorski konvektori + daljinsko grijanje) i 03 (radijatori + daljinsko grijanje) imaju značajno veće ukupne troškove od 20% odnosno 47%. .

Zbroj novčanih vrijednosti tijekom razdoblja koje se razmatra

Slika u nastavku prikazuje razvoj ukupnih troškova tijekom promatranog razdoblja. Početna ulaganja označavaju početnu točku u godini 0, godišnji troškovi (izvori energije, fiksni troškovi, održavanje, …) rezultiraju gradijentom krivulja, zamjenska ulaganja vidljiva su kao skokovi u odgovarajućoj godini i rezidualne vrijednosti ​dijelova sustava oduzimaju se u prošloj godini.

Usporedba pojedinih troškovnih skupina pokazuje da infracrveni grijač HEAT4ALL ima daleko najniže investicijske troškove. Iako su tekući troškovi energije za infracrveno grijanje značajno viši nego za sve druge varijante, sustav ostaje sveukupno najisplativiji s obzirom na relativno visoke investicije, troškove održavanja i fiksne troškove usporednih sustava. Zbog vrlo visokog toplinskog standarda ovojnice zgrade, tekući troškovi energije obično su u drugom planu u odnosu na kapitalne i operativne troškove. To objašnjava zašto su, usprkos prednosti učinkovitosti dizalice topline (Slika 2-15), njezini ukupni troškovi viši od troškova infracrvenog grijanja.

admin